бетон

АС Машини располага со Бетонска база која се наоѓа во с.Марена, Кавадарци. Базата е произведена во 2017 година и капацитетот на производство е 100 м3/час. Во бетонската база се врши производство и продажба на сите типови и видови на готов бетон и тоа: МБ15 МБ20 МБ30 МБ40   Покрај производство на готов бетон и бетонски […]