каменолом и сепарација

АС Машини ДООЕЛ – Кавадарци поседува сопствен каменолом кој се наоѓаво с.Дебриште (Општина Росоман) во кој имаме инвестирано најсовремена опрема, како гаранција за врвно производство со исклучителен квалитет.   Нашата фирма врши производство на следниве производи: Сите видови на гранулиран камен Тампон 0-64мм Facebook Instagram Envelope

бетон

АС Машини располага со Бетонска база која се наоѓа во с.Марена, Кавадарци. Базата е произведена во 2017 година и капацитетот на производство е 100 м3/час. Во бетонската база се врши производство и продажба на сите типови и видови на готов бетон и тоа: МБ15 МБ20 МБ30 МБ40   Покрај производство на готов бетон и бетонски […]

павер елементи

Создадовме производи со кои денес се гордееме. Располагаме со сопствена  современа  производна  линија во с.Марена, Кавадарци со широка палета на  павер–елементи (бехатон, плочки и рабници) со различни форми и димензии, во зависност од барањата на пазарот и потребите на купувачите. 3D / 3Д3Д Павер елементите во 3Д форма ќе му обезбедат на секој дом атрактивен дизајн […]