згради кај градски парк

Зграда Парк 1.8

ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН И СТАНБЕН ПРОСТОР во ново-изградените станбено – деловни објекти лоцирани во непосредна близина на ГрадскиПарк – Кавадарци. 

ВО ПРОДАЖБА:

  • Деловни простории од 132 и 37м²

Зграда Парк 1.9

ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН И СТАНБЕН ПРОСТОР во ново-изградените станбено – деловни објекти лоцирани во непосредна близина на ГрадскиПарк – Кавадарци. 

ВО ПРОДАЖБА:

  • Деловни простории од 52 и 65м²
  • Станбен простор – 80м² на 2 кат.

Зграда Парк 1.10

ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН И СТАНБЕН ПРОСТОР во ново-изградените станбено – деловни објекти лоцирани во непосредна близина на ГрадскиПарк – Кавадарци. 

ВО ПРОДАЖБА:

  • Деловен простор од 96м²

Згради Парк 1.6 и 1.7

ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН И СТАНБЕН ПРОСТОР во ново-изградените станбено – деловни објекти лоцирани во непосредна близина на ГрадскиПарк – Кавадарци. 

ВО ПРОДАЖБА:

  • Деловни простории наприземје од 463.7m² и можност за поделба од 333м² и 130.7м².

дали сте заинтересирани?

Оставете информации ако сакате да Ве контактираме